pondělí 9. listopadu 2020

Rudý říjen

Poslední dny jsem zhltnul tuny příspěvků na téma amerických voleb a politiky obecně. Ve všech českých komentářích mi chybí důležitá souvislost, kterou jsem s překvapením vypozoroval ve společnosti Sun Microsystems, kde jsem pracoval v letech 2006 - 2009. Je to docela důležité pro to, co očekávat od následujících 4 let vlády Bidena/Harrisové.

Předeslal bych, že každý zasloužilý zaměstnanec Sunu, této megakorporace s ústředím v Silicon Valley, by se rozhodně bránil označení americká společnost. Neodlišovat obyvatele pupku světa od polodivochů z Oaklandu až někde za mostem, to by vám jakožto cizinci z daleka snad i prominuli. Ale házet je do jednoho pytle s mastodonty z východního pobřeží, kteří jsou pomalu neodlišitelní od nějakých Evropanů? To je pro avantgardu světového technicko-společenského vývoje přímo urážka.

U lidí z Kalifornie mě překvapila jejich fascinace marxismem-leninismem. Například propagační firemní akci Sunu marketingoví mágové ze Silicon Valey pojmenovali Red October (Rudý říjen, tj. VŘSR). Při tom nešlo o žádné popravy, podstatou bylo uvolnění softwaru jako open-source. Proč tuto veselou propagační akci hýřící vtipem a tvořivostí zaměřenou celsvětově na jednoznačně bohatší lidi radši nepojmenvali Rape of Nanking nebo Chimneys of Auschwitz, ale nechali se inspirovat zrovna Marxem a Leninem? Pro nás je docela překvapivé, že se někdo sám hlásí k tak tragické ideologii.

Proč to tak je, o tom se dá dlouho spekulovat. Je fakt, že Silicon Valley, jakožto celá oblast San Franciska, je historicky silně hipícká. Jejich znalosti marxismu jsou stejně chabé jako u lidí ze západu obecně - zkoušku z Historie mezinárodního dělnického hnutí na matfzyu by z nich bez dalšího studia neudělal nikdo. U Američanů se také často obejvují negace oficiální státní ideologie a rituálů. Například školní vyučování na základních školách začíná každé ráno přísahou vlajce USA, což předvídatelně mezi mladými lidmi vede k velké popularitě převráceného rituálu pálení vlajky USA. Podobně je možné oficiální studenoválečný antikomunismus negovat hlášením se k marxismu. Také marxismus vylepšili - vykořisťovanou dělnickou třídu nahradili vykořisťovanými černochy a muslimy, takže místo diktatury proletariátu hlásají klečení před černochy a podvolení se islámu. V neposlední řadě se prostě američané považují za tak děsně chytré, že zkušenosti ostatních národů se jich prostě netýkají. Kdo ví.

V americké politice létají běžně nejhorší nadávky. Kdyby člověk soudil jen podle tisku, byl by to tam samý Hitler a Stalin a rasista, při tom ani autorovi toho kterého článku není evidentně jasné, jaký má takové přirování smysl. Prostě jako když řekneme, že je někdo vůl jen proto, že jede příliš rychle. Ještě tak kdyby jel moc pomalu, to by se snad nějaká analogie s volem dala najít. Ale obecně takové nadávky a urážky nemají žádný obsah. Je to prostě jen projev emocí, který realitu spíš zatemní než popíše.

Marxismus je ale jiný případ. Tato pomýlená ideologie má ve všech vrstvách americké společnosti své obdivovatele a následovníky. I kdyby nebylo jasné, poč to tak je, je to realita. Není v tom žádná nadsázka.