pondělí 28. září 2020

Přejmenování EU

Můj silný vztah k progresivismu je určitě čtenářům tohoto blogu jasný. Také je tady snad všeobecně známé a ověřené, že bych se za žádných okolností nebyl ochotný dopustit sebemenšího sarkasmu. Musím se vám tedy svěřit, jak moc mě trápí problém politicky nekorektního jména Evropské Unie.

Celý pokrokový svět vymazává osoby spojené s negativními stránkami lidské historie. Z Přírodovědného muzea v Londýně byla odstraněna socha Charlese Darwina, jehož objevná plavba byla umožněna koloniálním Britským impériem. Jméno mění román Agaty Christie Deset malých černoušků i sportovní klub Washington Redskins. Diskutuje se o přejmenování hlavního města USA Washingtonu. I u nás v Evropě je potřeba držet krok s dobou.

Co za postavu je to ta Evropa, jejíž jméno se objevuje ve jméně naší Unie? Evropa se o to zasloužila tím, že byla unesena bohem Diem v podobě býka. Díky tomu se stala královnou, Diovou oddanou ženou a matkou jejich syna Minóa. Na její počest Zeus pojmenoval jejím jménem celý kontinent. To je obecně známý příběh.

Je zcela zjevné, že únos Evropy odporuje standardům genderové rovnosti. Jde o násilí v rozporu s Istanbulskou konvencí i současně platnými právními normami. Takováto zřejmá glorifikace sexismu je protikladu s prioritami stanovenými Radou stálých zástupců EU, jako účinné, systematické a soustavné uplatňování genderového hlediska ve všech politických oblastech. Má se snad paní Evropa stát vzorem pro genderově pokrokovou mládež?

Navzdory všem dosavadním snahám EU je genderová rovnost pořád nikde - viz např. první část výše uvedeného usnesení Rady stálých zástupců. Nezbývá tedy než přitvrdit v důslednosti prosazování genderových priorit EU. A jak se důsledněji a razantněji vypořádat s tíživým dědictvím minulosti, než odstranit jméno této kontroverzní osoby z názvu našeho státu a všech jeho oficiálních institucí? Symbolický význam takového kroku může těžko něco překonat.

V současné době Komise EU volá po sociálně spravedlivé Evropě. I v souvislosti s tím tedy navrhuju EU přejmenovat na Svaz sociálně spravedlivých republik (Union of Socialy Strict Republics).


Žádné komentáře: