pondělí 24. května 2021

Kdo se chce inspirovat Somálskem?

Trápí mě ohrožení demokracie. Při tom chápu, jak je trapné, když o tom chce kázat osoba, která vypila tolik kávy po pražských kavárnách  - roky 1938 i 1948 jsou empirická evidence, že osoby s touto diagnózou ohrožení demokracie rozpoznat schopné nejsou. Ale pil jsem to už docela dávno a snad to poškození mozku není trvalé. Navíc když normální kavárníci trpěli na schůzích SČSP, kam je dotlačili jejich tatínci z Lidových milicí, já rozjímal na demošce při pohledu do hlavně kulometu SNBáckého obrněného transportéru. A to je duchovní zážitek, který člověku pomůže urovnat si v hlavě, co v životě důležité je a co není. No, v každém případě podléhám nutkání vás informovat, kde to ohrožení demokracie vidím.

Za základ demokracie považuju princip, že ke správnému rozhodnutí je nejlepší vyslechnout všechny strany. Aby bylo jasno, nemluvím pouze o jednacím řádu sněmovny nebo soudního líčení. Mluvím o přesvědčení normálních lidí o tom, jak postupovat v nejasných, ale třeba i běžných situacích. O společenském konsensu na tom, jak správně dělat rozhodnutí. Ale je jasné, že to s tím souvisí - bez takové víry je parlament bohapustá žvanírna a soudní systém trapná překážka v lynčování zjevných podezřelých a první bouchač, který to zruší, sklidí obrovský potlesk. Takže ten princip dopřání sluchu všem zainteresovaným je logicky kulturní předpoklad pro fungování demokracie.

Spousta lidí tvrdí, že na kultuře nezáleží. Podle nich je základem demokracie ústava, právo nebo něco podobného. Ale na řadě historických příkladů se dá doložit, že bez kulturních předpokladů se tohle všechno sesype. Výmarské období Německa s nastupujícím Hitlerem je jeden hodně známý příklad země s důkladným právním řádem. Další velká skupina příkladů jsou postkoloniální státy, kde Británie nebo jiné demokracie po sobě zanechaly právní systémy nadesignované s pomocí těch nejrafinovanějších evropských právních expertů. Jedna významná politická strana se dnes chce inspirovat Somálskem - zrovna tato země je dost odstrašující příklad bývalé demokracie na hliněných nohou, která skončila občanskou válkou a hladomorem. Naopak třeba u nás, v zemi s demokratickými kulturními tradicemi, nikdy nebyl problém setřást diktaturu jako sníh z kabátu. Historické analogie tedy přesvědčivě ukazují, že bez kulturních kořenů strom demokracie během pár let uschne.

Spousta lidí tvrdí, že demokracie vznikne zcela opačným postupem. Prostě se zlynčuje každý, na koho někdo ukáže prstem, že není dost demokratický. Přitom první krok k lynčování vždycky je znemožnit obětem koordinovanou obranu - zcenzurovat, deplatformovat, cancelovat, prostě umlčet, takže to je samozřejmě přesný opak toho vyslechnutí všech stran. A přiznejme si, ono to má svojí myšlenku. Jenže i dost letmé znalosti historie napoví, že takto fakt nevznikne demokracie, maximálně tak "lidová demokracie" (propagandistický termín komunistů pro jejich zřízení). Takže v této myšlence bude asi někde chyba.

Proč to tak je, že je dopřání sluchu všem stranám tak důležité?  Podle mě je to proto, že často dochází k situacím typu "sytý hladovému nevěří". Dobře nasvačený vladař by si to pěkně vyřídil s poddaným, který by mu "lhal", že hlad je utrpení. A při tom se vladař tak osvíceně snažil bojovat proti obezitě! Koneckonců jestli se těm hladovým děje něco špatného, tak si za to můžou sami, protože ti hlupáci okusují kůru ze stromů, no ne? Ovšem realita je taková, že jíst se musí a empatie mezi společenskými vrstvami není nikdy dost. A tak se lépe se řeší problémy tam, kde i "lháři, nevděčníci a hlupáci" mohou beze strachu přednést své argumenty.

Přesvědčení, že je správné vyslechnout všechny strany, se bohužel vytrácí. Sám mám jednu takovou osobní zkušenost se situací typu sytý hladovému nevěří.  V prvním ročníku základky jsem nějaký čas seděl v jedné lavici s romským spolužákem. Pokaždé, když jsem chtěl použít svojí pastelku, musel jsem o ní podstoupit fyzický konflikt. Šestileté dítě má potřebu být v důvěryhodném prostředí a něco takového vnímá jako utrpení. Ovšem to je v rozporu s představami, podle kterých kulturní odlišnosti představují samou radost a obohacení, jak se psalo třeba už v 19. století ve známých románech o Old Shatterhandovi. Lidé si prostě věřit nepřejí zkušenostem odporujícím takhle hluboko zakořeněným předsudkům.

Kdyby to byla zkušenost jen jednoho člověka, nestálo by to za víc než za označení statistická ochylka. Ale všude v Evropě funguje dnes pravidlo, že čím více je ve volebním obvodu kulturních bariér (imigrantů nebo "problematických" menšin), tím víc hlasů dostává názorový proud reprezentovaný politiky jako Le Penová, Wilders nebo Okamura. To znamená, že tam, kde lidé volí na základě vlastní důkladné zkušenosti s tím utrpením, volí diametrálně jinak než tam, kde si vytvářejí úsudek především na základě informací z masmedií. To signalizuje vážný systémový problém nejen těch masmédií, ale vůbec celkově s tím, jak společnost dokáže překonat své předsudky a vypořádat se svými problémy.

Jsou i jiné příklady neochty naslouchat. Je to podstata věčného tématu zákazu KSČ(M). Stejně tak je to zjevné u hystericky rusofobních reakcí na aféru Vrbětice, kdy na každého, kdo je pro standardní právní postupy, je ukazováno prstem jako na vlastizrádce. A takových příkladů je spousta - politrukům všech možných ideologií totiž ochota naslouchat opačným názorům kazí práci. Oni se snaží lidi zmanipulovat, naopak vyslechnutí všech stran vede k nejlepšímu možnému rozhodnutí. A tak není nikdy nouze o snahu někoho umlčet.

Problematika kulturních bariér je však svým dopadem přece jen významnější. V Evropě se hlasy voličů přesouvají od středu k okrajům politického spektra právě podél této dimenze. V USA je tolik politického násilí, že se začíná mluvit o občanské válce, i tam je dělící linie postoj k soužití kultur. Jedni vidí druhou stranu jako "hlupáky (např. rasisty), lháře a nevděčníky", druhá první jako "sadistické psychopaty radující se z jejich utrpení". Je to hlavní zlomová linie současné západní společnosti.

Myslím, že demokracie je ze všech známých uspořádání společnosti nejlepší v překonávání přesně takovýchto rozporů. A klíčovým prvkem je právě to naslouchání všem stranám. Speciálně je dost dobré si poslechnout i ty, kteří křičí, že se má ten či onen umlčet. Tak třeba vzpomínám, jak bylo společným úsilím Pirátů, ODS, Top09, STAN a ČSSD znemožněna v českém parlamentu beseda s Tommy Robinsonem... Je to názorný příklad toho, jak pozorné naslouchání krásně umožní zorientovat se v tom, že nás tito pseudodemokraté táhnou cestou Somálska. Tedy u Pirátů oceňuji, že se k tomu Somálsku tak nějak hlásí už názvem své strany, to musím přiznat. Tak jako tak, tyto strany ohrožují kulturní kořeny demokracie.

čtvrtek 1. dubna 2021

Co by tomu řekl Old Shatterhand

Hodně mi v poslední době vrtají hlavou romány Karla Maye. Old Shatterhanda i Vinetoua jsem jako kluk přímo hltal stejně jako snad každý z mých vrstevníků, koneckonců nejeden z mých kamarádů měl přezdívku podle postavy z májovky. Při tom je silná podobnost mezi pojetím multikulturních vztahů u Karla Maye a současných multikulturalistů. A zárověň už se jeden velký fanoušek Old Shatterhanda pokusil tyto představy velmi důsledně uvést v realitu - Adolf Hitler na májovkách také vyrůstal a ještě jako kancléř se na svém letním sídle v Obersalzbergu rád chlubíval kompletní sbírkou. Ani s multikulturalismus, ani nacismus v oblibě vůbec nemám. To je příležitost zamyslet se nad svými dětskými vzory.

Takže si natáhněme hodně silné gumové rukavice a ponořme se do analýzy těchto kulturních vzorců. Příklady v této úvaze budou z nejznámějšího Mayova románu Vinetou, Rudý Gentleman (1896) - samozřejmě jsem si to po těch letech musel přečíst znovu. Ale nejvíc nás samozřejmě zajímá, jak by tak mohl dopadnout příběh multikulturalistů .

Karlel May vidí multikulturní/multirasové vztahy takto: 

  1. Nezáleží na rozdílné barvě kůže, ale na shodných hodnotách. Například ve Vinetouovi, Rudém Gentlemanovi se Old Shatterhand, který je zosobnění rytířství, spřátelí s gentlemanským náčelníkem Apačů Vinetouem. Navzdory jejich odlišné rase i kultuře je tedy spojuje jejich gentlemanství/rytířskost.
  2. Neexistují komunikační bariéry. Old Shatterhand například v dramatickém momentu ukáže korále, které před tím Vinetouovi ušmikl, když ho osvobozoval ze zajetí svých společníků - zlých bělochů. Tím prokáže, že to byl on, kdo ho osvobodil a demonstruje své gentlemansví. Vůbec si neláme hlavu, jak riskuje! Že třeba korále symbolizují Vinetouovo fufufu, jehož ztráta je horší než smrt a je možné jí odčinit pouze rituálním mučením quququ. Klidně riskuje, že v rodovém zřízení vyrostlý Vinetou bude vidět jinak Old Shatterhandovu zradu svých bílých soukmenovců. O takových souvislostech se prostě vůbec neuvažuje. Je prostě shůry dáno, že korálky jsou bezvýznamná ozdoba a hodnotové souznění výš než příbuznost přesně tak, jak to je v Evropě. Jediný rozdíl mezi Němcem a Apačem jsou ty bezvýznamné ozdoby.
  3. Střet kultur jsou jakési závody v ušlechtilosti. Například ve Vinetouovi běloši vyměřují železnici přes teritorium Apačů, což se provalí a vznikne spor. Řeší se to tak, že se obě strany začnou předvádět, kdo je jak podlý nebo šlechetný. Když jedni (Apači) soutěž vyhrají, druhá strana řekne "Ó, vy jste tak ušlechtilí, chtěli bychom být také takoví a integrovat se do vašeho kmene" a spor je vyřešen. Jen pár padouchů je tak zkažených a zlých, že ušlechtilost vůbec nevidí, ti nemají nárok na jakýkoliv soucit. Skončí u mučednického kůlu nebo s prostřelenými koleny. Všichni, co stojí za řeč, se ale nakonec mají rádi a někteří z nich jsou ještě ušlechtilejší než na začátku.
  4. Nenávist je předsudečná. Je apriorní, nemá žádné příčiny. Neexistuje souvislost mezi strachem a nenávistí. U Karla Maye strach vlastně neexistuje. Nejenže hrdinové jsou bez bázně a hany, ale ani padouši nemají z ničeho strach. Pud sebezáchovy se projevuje vymýšlením nejrůznějších lstí, léček a protiléček, to ano. Ale že by se významná postava roky užírala strachem, brousila si kudlu a čekala na příležitost? Takový motiv v májovkách nenajdete.

Problém s těmito představami je ten, že neodpovídají realitě. Zajímavé je srovnání Vinetoua s životním příběhem Geronima (1829-1909), náčelníka Apačů s postříbřenou riflí z reálného vesmíru. Aby bylo jasno, nevyčítám Mayovi, že je děj jeho románů fikce. Problém je v tom, že zákonitosti jeho světa jsou předsudky, které aplikovány na realitu mají tragické důsledky.

Předsudek 1: Spojují lidi společné hodnoty?

Správný morální kodex je jen jeden, to Vám řekne každý trouba. Jenže empiricky se dá snadno ukázat, že takových troubů koexistuje několik typů. Jiný kodex mají válečníci/rytíři/gentlemani, jiný mají třeba finančníci. Zrovna nedávno jsme s dětmi v autě poslouchali Staré řecké báje a pověsti. Herakles má prostě jiné hodnoty než král Midas. Stejně tak fanoušek gentlemana Old Shatterhanda má nejspíš jiný hodnotový žebříček než jeho spoluobčan, jehož rodina se po generace zabývá finančnictvím. To je úplně normální, nikdy to nebylo jinak a je to všem prospěšné.

Všichni známe ten krásný pocit, když se potkáme s někým, s kým máme společný hodnotový žebříček. Ale vytvářet si vztah k lidem jen na základě sdílených hodnot - to je strašná intolerance. Znamená to mít nepřátelský vztah nejen k cizincům, ale k celým subkulturám vlastní země. Tak jako Hitler. Největší vtip je, že nositelé takových předsudků je často prezentují jako toleranci.

Předsudek 2: Existují mezikulturní bariéry?

Mezikulturní bariéry jsou velmi významné. Kultura není jen to, co se hraje v Národním divadle. Kultura je také to, jak lidé navzájem získávají svoji důvěru, jak řeší své spory, jejich představa o mírovém uspořádání. Takže když se setkají lidé z nekompatibilních kultur, tak si moc důvěřovat nebudou. Banální sousedské spory o tom, v kolik hodin má být v domě klid, přerostou v zavilé nepřátelství. Je to každodenní zkušenost milionů lidí. Je to nevyhnutelný, logický a zcela zákonitý důsledek rozdílnosti kultur.

Taková situace nakonec dospěje ke kulturně univerzálním prostředkům - byrokracie, strach, násilí. Byrokracie je z nich ještě nejlepší, korporace nebo EU jsou na ní založené a jakž takž to funguje. Ale byrokracie není úplně univerzální a použitelná v každé situaci. Samozřejmě některé kultury si jsou natolik blízké, že jejich společný jmenovatel je docela funkční. Češi a Slováci se možná neshodnou, co je kapusta a co kedlubna, ale když na tom záleží, spory si dokážou vyřešit. Bohužel obecně to tak nefunguje a pak obvykle nastupuje zastrašování, teror, násilí.

Předsudek 3: Fungují závody v ušlechtilosti za každých okolností?

Ušlechtilost, rytířskost, spravedlnost jsou koncepty silně kulturně závislé. Je skvělé, že je máme, a uvnitř naší kultury nebo kultu příbuzných nám umožňují mírumilovně řešit naše spory. Ale je riskantní je v multikulturním sporu uplatňovat. Každá kultura má své vlastní etické kodexy i způsob mírového řešení sporů, přitom jednotlivé kultury v tomto nejsou navzájem kompatibilní. A tak byl Geronimo mistr "kulturně univerzálních prostředků" (jen ta byrokracie se v jeho případě nedala použít) a ne rytíř bez bázně a hany.

Například současní evropští vítači v závodech v ušlechtilosti šlapou z plných sil i v kulturně nehomogenním prostředí. Otec znásilněné a zavražděné Marie Landerburgerové dál podporuje uprchlíky, to je přece analogicky ušlechtilé jako Vinetou, když běloši zavraždili jeho přítele Klekí Petru. A nemůžou přijít na to, proč se ti muslimové ne a ne integrovat, když přece podle nich každý musí vidět, že to jsou staletí zaostalí primitivové. Ale ne každý to tak prostě vidí. A tak ten koncept integrace selhává.

Nedokážete uvidět ušlechtilost pana Langerburgera a jemu podobných? Na to pozor, protože kulturní vzorec ještě neskončil. Nastupují mučednické kůly, v lepším případě prostřelená kolena, přinejmenším zablokovaný účet na Facebooku. Lidé, kteří nejsou schopni uvidět ušlechtilost rádoby-gentlemanů, nejsou podle nich hodni žádné lítosti ani milosrdenství.

Například ve známé kauze z roku 1999 mutikulturalisté vyštvali všechny původní obyvatele z Matiční ulice v Ústí nad Labem. Zarážející je na tom naprostá absence jakékoliv sebereflexe z jejich strany. Oni to prostě vidí jako slavné vítězství, ve kterém názorně předvedli své hodnoty, svou nadřazenou ušlechtilost. A je pro ně absolutně nepochopitelné, že by někdo mohl s těmi "rasistickými" rodinami nějak soucítit. Vy na tom vystěhování obyvatel celé ulice vidíte snad něco neušlechtilého?

Nacisté to s tunelovým viděním dotáhli k ještě větší preciznosti. Vyvraždili milióny lidí za naprosto šokujícího opovržení jakýmkoli soucitem. Koneckonců Old Shatterhand na množství nepřátel také nehleděl. Ale problém je v tom, že jakmile přestanete vidět ušlechtilost toho zabíjení, tak jste hnedle, logicky a zákonitě, taky u mučednického kůlu.

Spousta lidí si myslí, že až multikulturalisté uvidí důsledky své ideologie v praxi, že jim to tak nějak docvakne. Že třeba utrpení nevinných lidí může celou tu ideologii nějak zdiskreditovat. Že třeba nahlédnou, že na tom nic ušlechtilého není, řeknou si, hele pojďme si najít jiného koníčka, třeba badminton je takový pěkný sport, a na světě bude zase dobře. To je bohužel velmi naivní. Přestat vidět ušlechtilost prostě nemohou, už jen proto, že vědí, jak dopadli lidé, co jí vidět přestali. A tak z historického hlediska nejúspěšnější metoda, jak dostat lidi z tohohle strašného tunelového vidění, je kobercové bombardování.

Předsudek 4: Je nenávist předsudečná?

V reálném světě nenávist je důsledek zastrašení. Například když jsem v roce 1989 chodil demonstrovat, moje maminka byla šílená strachy, že "přijedou rusáci a všechny vás postřílí". Dnes je z ní rusofob, který se možná vyjadřuje kultivovaněji než průměrný trol na internetu, ale asi by radši umřela, než aby se naočkovala ruskou vakcínou proti kovidu. Na rozdíl ode mne - ne že bych se v roce 1989 nebál, ale nenechal jsem se zastrašit. Jiný příklad jsou události z roku 1945, kdy Češi, do té doby zastrašení tím nejbrutálnějším terorem, jaký je možné si představit, mohli konečně dát svým emocím průchod.

Tento psychologický mechanismus se samozřejmě nevztahuje jen na strach z jiných kultur. Komunistický režim v Československu stál na strachu z tajné policie STB, a tak lidé bývalé STBáky dodnes nesnáší. Jenže, jak už bylo řečeno, multikulturní vztahy k zastrašování přirozeně sklouzávají. A tak je nenávist neoddělitelnou průvodkyní reálného multikulturalismu.

Základní pilíř politiky multikulturalismu je zastrašovat lidi, kteří "projevují nenávist". Důvod je přesně tento předsudek - podle mulťáckých představ nenávist není přirozená reakce, takoví lidé jsou nějak porouchaní, "xenofobové", no a mulťáci mají vyzkoušeno, že se zastrašit dají. Což je absolutně kontraproduktivní politika. Je to zastrašování lidí, kteří jsou už tak dost vystrašení z nějakého dysfunkčního společenského uspořádání. Na chvíli to zamaskuje symptomy, ale příkopy ve společnosti to ve skutečnosti prohloubí.

Když jsem byl malý, říkávalo se u nás v Podskalí "pes, který štěká, nekouše". To znamenalo, že je lepší řešit konflikty na verbální úrovni, byť třeba emotivně, než aby si někdo někde v koutku brousil kudlu. Za doby soužití Čechů, Němců a Židů v Českých zemích to tak zřejmě fungovalo, ne sice ideálně, ale lépe než v Německu, kde je snad v každém století nějaká genocida. Takže politika zastrašování lidí, kteří chtějí hovořit o problémech s multikulturním prostředím, je opravdu neodůvodnitelná.

 

Aby bylo jasno, rytířské tradice považuju za skvělou a potřebnou součást naší kultury, kterých se nemíním nijak vzdávat. Kdyby Old Shatterhand viděl hordu fanatických přisluhovačů nelítostného komisaře Verheugena, jak chtějí vyštvat nevinné ženy a děti z jejich domovů v Matiční ulici, sedlal by koně, vymyslel by nějakou lest a všechno by nakonec dobře dopadlo. To ale neznamená zavírat oči před temnými aspekty těchto kulturních vzorců.

Marxismus, nacismus i multikulturalismus mají strukturu rytířského příběhu. Vydáváte se zachránit ubohé vykořisťované/zrazené/diskriminované dělníky/árijce/menšiny a až se to podaří, vláda nad zemí je po právu Vaše. Bohužel realita je taková, že takový falešný rytíř nikoho nezachrání, všichni ti dělníci/árijci/menšiny, stejně jako všichni ostatní, jsou v 1000x větších trablech než na začátku, a vládu nad zemí si tak může akorát vynutit terorem. Ale to evidentně nijak neoslabuje chytlavost takto vystavěných ideologií. Lidi na tyto příběhy vždycky poletí jak můry do plamene. To je realita, se kterou je potřeba se smířit.

Určitý protipól Karla Maye je Ruth Benedictová. Její knihy o indiánech i jiných kulturách čtenářův smysl pro mytické myšlení nepolechtají ani náhodou. A při tom inspirovala poválečnou transformaci Japonska, díky které je z absolutně brutálně expanzionistické vojenské chunty najednou mírumilovná demokratická země. Jako mávnutím kouzelné hůlky pohádkového dědečka. Moudrost existuje, jen k ní vede trnitá cesta.

Kdo jen se může po takové cestě vydat?


 
středa 13. ledna 2021

Útok na Kapitol se podobá 17. listopadu 89

Našel jsem si čas projít videa z útoku na Kapitol. Strašně mi to připomnělo jednu situaci ze 17. listopadu 1989

Šel jsem tenkrát zrovna v čele průvodu, když dorazil k Mánesu. Při tom bylo jasné, že se jde na Václavák. No a lidi mířili pořád rovně k Národní třídě. Jenže na Václavák je to blíž Myslíkovou. Tak jsem začal křičet něco jako "Na Václavák se jde tudy!" Z davu se tenkrát vyloupli 3 maníci, každý trochu odjinud, a že oni chtějí přes Národní. Jeden prostě rezolutně zakřičel "Ne, radši na Národní" a další dva s ním rozhodně souhlasili. V tu chvíli jsem si myslel, že to jsou asi nějací organizátoři od Nezávislých studentů. No a tak se šlo na Národní.

Samozřejmě že mi 30 let vrtalo hlavou, k čemu tenkrát došlo. Jsem docela rád, že to Zifčák nakonec konečně uspokojivě vysvětlil. Prostě pár STBáků ten dav několika desítek tisíc lidí , včetně mě, na Národní odvedlo. Jak ovce na porážku.

Doporučuji tuto analýzu videí z incidentu se zastřelením Ashli Babbitové od Masako Ganahy. To je přesně jako STB. Několik lidí rozhicovává dav, tváří se, že se neznají, ale když to je potřeba, bez jediného gesta začnou spolupracovat. Na rozdíl od normálního člena davu, který se bude zmateně pídit po pravdě možná dalších 30 let, mají hned připravené stanovisko pro CNN a vědí, jak ho tam dostat. Je to úplně jasné.

Aby bylo jasno, netvrdím, že je nějaká souvislost mezi STB a událostí na Kapitolu. Taktika agenta-provokatéra je stará stovky let. Naučit se jí může kdedko.

Jedna věc se mi na zmiňovaném videu přece jen nelíbí. Proč hned obviňovat BLM nebo Antifu? Proto, že ten chlapík z videa byl identifikován jako aktivista BLM? Klidně to mohl být nastrčený agent provokatér k BLM stejně jako k Trumpistům. Podobně jako 17. listopad 1989, i události na Kapitolu byly spouštěčem něčeho mnohem většího. Někdo dokázal během jednoho dne dát do laťe Amazon, Google a Twitter, aby vymazáním Trumpa zlikvidovali hezkou část svého byznysu. Má radikální levice v USA takovou moc?

pátek 8. ledna 2021

Klepáč

Omlouvám se, ale tenhle příspěvek bude trochu strašidelný. Vím že to někteří lidé špatně snáší a drastičtějším detailům se tak budu vyhýbat. Moc se omlouvám, jesli někdo nebude kvůli této historce celou noc spát.

Možná jste si někdy povšimli klepání, které občas vychází ze zdí budov. Takové rychlé "klep-klep-klep-klep-klep-klep". Možná je to častější při změnách teploty a často se to nese z ústředního topení, ale zdroj je i tak naprosto záhadný. Tak teď vám o tom něco povím.

Před dávnými časy zemi drancovali Švédové. Asi by bylo korektntější říkat Skandinávci, protože tenkrát celá Skandinávie bylo Švédsko, ale jak jsem to slyšel, tak to budu vyprávět i vám. Jednoho dne tihle ďábelští Švédové přijeli do města Berouna. A hned si vyšlápli na městkého pokladníka jménem Klepáč.

"Naval městskou pokladnu!", obořili se na něj.
"Nedám!", odpověděl jim pokladník.
"Kde ji máš?", pořád na něj ti Švédové.
 "Všechny peníze jsou ukryté. Nikdy je nenajdete," vysmál se jim pokladník.
"Prozraď nám kde, nebo s tebou bude zle!", sesypali se na něj Švédové.
"Nikdy!", vykřikl rozhodně Klepáč.

Švédové vystavili ubohého městkého úředníka tomu nejkrutějšímu mučení, jaké si dovedete představit. Navzdory tomu ale statečný pokladník radši na mučidlech zemřel, než aby úkryt městských peněz prozradil. Švédové tak nakonec z Berouna odtáhli s prázdnou.

Klepáčův duch ale zůstal dál na tomto světě. Jakmile se chce někdo někde neoprávněně zmocnit svěřených peněz, ozve se z hloubi zdí ono "klep-klep-klep-klep-klep-klep", to jak si duch pro nepoctivce jde. A aby bylo jasno, Klepáčův duch nereaguje pouze na zjevné loupení. Hlídá i všechny zpronevěry, tunelování a jakékoliv další způsoby odklonění peněz. Ani ta nejrafinovanější účetní klička ho neoblafne! Pokladníkův duch vidí všechno.

Vím, že se nejspíš tak trochu usmíváte. Na duchy dnes moc lidí nevěří, a historka ze začátku 17. století také málokdy bývá považovaná za věrohodnou. Ale povím vám teď něco, co se stalo jen před pár lety a každý si to může snadno ověřit.

Žil v Česku jeden předseda vlády. Byl nejmocnější muž v celé zemi, a jeho strana ve volbách dostala nejvíc hlasů ze všech. Ale když byl uveden do svého úřadu a viděl tam tu velikánskou a plnou státní pokladnu, pomyslel si: "Jé to jsou ale krásné miliardičky. Jak se tak hezky lesknou! Škoda že si nějakou nemůžu odnést domů. Smůla, že tu jsou všechny ty zákony a demokratické kontroly. A ze všecho nejlepší by bylo, kdybych ty peníze mohl použít na svojí volební kampaň. To bych mohl být ještě mnohem a mnohem mocnější, než jsem teď!" Ale k jeho lítosti tenkrát platil zákon o financování politických stran, který předsedovi přesně tohleto zakazoval.

Předseda vlády se ale nevzdával. Vymyslel elegantní kličku. Domluvil se s jedněmi Skandinávci: já vám zruším všechna cla a vy pošlete velikánskou hromadu peněz na propagaci ideologie mojí strany.  Rafinované, že?

Nejdřív byli všichni spokojení. Peněz ve státní pokladně teď bylo méně, to sice ano, ale zase tu byly všechny ty krásné pohádky placené z těch nových fondů! Vyprávělo se, jak teď už všichni budou jenom šťastní! Pan předseda jen pár lidem zavře pusu a hned se všichni budou mít navzájem rádi! Všichni poddaní od rána do večera jen unešeně poslouchali ta krásná vyprávění.

Jeden člověk ale přece jen úplně šťastný nebyl. Byl to sám onen předseda vlády. Když se totiž večer pokoušel usnout, najednou ho z hloubi zdí jeho domu probudilo takové nenápadné rychlé "klep-klep-klep-klep-klep-klep". Hned ráno zavolal topenáře, ti prohlédli každou trubku a radiátor. Nic zvláštního ale nenašli.

Jenže druhou noc se zase ozvalo "klep-klep-klep-klep-klep-klep". To už předsedu trochu vystrašilo. Ráno zavolal Bezpečnostní Informační Službu, která prohledala celý dům. Každá cihla a parketa byla zrentgenovaná. Nic neobvyklého nenašli.

Jenže další noc zase: "klep-klep-klep-klep-klep-klep". Premiér už byl s rozumem v koncích. Ani žádný poradce mu nedokázal nic kloudného poradit. 

Až jednou narazil na jednoho starého moudrého účetního. Ten se při jeho vyprávění strašně vyděsil: "Pane předsedo, to si pro Vás jde Klepáč! Je pro Vás jen jediná záchrana - zříct se všech nepoctivě nabytých peněz a výhod. Jinak s vámi bude zle!"
"Cože? Vracet peníze kvůli nějaké stupidní duchařské historce?", vysmál se mu zpupně premiér. "Ani náhodou. Chci být mocnější a mocnější, až budu nejmocnější na celém světě." A žádné peníze nikdy nikomu nevrátil.

Nevím přesně, jak tyhle nadpřirozené síly vlastně fungují. Skutečnost je ovšem taková, že po panu předsedovi vlády se jakoby slehla zem. A ta jeho kdysi nejmocnější strana při posledních volbách nepřekonala ani hranici nutnou pro vstup do parlamentu. To si může každý snadno ověřit. Takže něco pravdy na tom povídání bude.

středa 16. prosince 2020

Ještě jednou s Doníkem

Biden je nově zvoleným prezidentem USA a už se rýsuje nějaké to bombardováníčko neposlušných zemiček zpět do doby kamenné. Tak si říkám, že bude potřeba si připomínat, že to šlo i bez toho. Třeba nějakou pěknou písničkou.

Co třeba pokaždé, když Biden nechá v rozporu s mezinárodním právem pobít víc jak 1000 lidí, tak nasdílet na FB následující písničku? Nemyslím, že by to bylo nějaké trolení. Bude to prostě připomenutí reálné alternativy. A s hezkýma kočkama, to přece nikoho neurazí.

 A nikdo se nemusí bát, že by se mu ta písnička nějak ohrála. V tomto ohledu sázím na to, že smáznou nejdřív Les Brigandes a mě až potom. 

pondělí 7. prosince 2020

Cenzura a konspirace

Jsem velký fanoušek konspiračních teorií. Autoři ostatních literární žánrů byly grantovými komisemi dávno sterilizováni do armád ukázněných, státem placených politruků. Oproti tomu konspirační teorie jsou jedna z mála posledních výsep divoké lidské tvořivosti, bez které by naše kultura ustrnula. Konspirační teoretici jsou bez nadsázky pilíř naší společnosti.

Mimochodem někomu jsem před lety půjčil svojí kopii knihy The Illuminatus Trilogy a zapomněl komu. Je to jasná indicie, že mi vesmírní ještírci telepatickými paprsky promazávají paměť. Ale kdyby jste jí u sebe náhodou našli, tak prosím vrátit. Je to to vydání s obálkou do modra s delfínem.

Navzdory tomu je docela s podivem, kolik konspiračních teorií se vyrojilo na téma covidu. Při tom epidemie ani očkování není nic konceptuálně nového. Čipy od Billa Gatese implantované do nosu při testech na covid jsou asi nějaké zavirované, že tomu nedokáží zabránit. I profesor Flégr přišel s nic moc originální teorií, že agenti ruského imperialismu rozvracejí naše pokročilé zřízení podrýváním důvěry v očkování.

Ruku v ruce s konspiračními teoriemi jde vždy cenzura nebo alespoň volání po cenzuře. Oba tyto jevy mají společnou příčinu - nízkou vzájemnnou důvěru napříč společenskými vrstvami. Na rozdíl od tvořivosti konspirátorů je ale cenzura jev jednoznačně negativní. Bohužel na téma cenzury se vyskytuje spousta předsudků a omylů.

Nejčastější předsudek o cenzuře je ten, že zvýší důvěru společnosti v její instituce. Pamatuji se na jeden článek v Rudém právu před rokem 1989 o tom, jestli je vhodné psát o zatčení nějakého místního náčelníka policie kvůli hospodářské kriminalitě. Někdo si asi tenkrát myslel, že odhalení takové kriminality ve vlastních řadách je vlastně úspěch policie, a že náprava je pozitivní informace, o které je potřeba veřejnost se slávou informovat. Článek v Rudém právu ale jasně zakazoval něco takového rozmazávat s odůvodněním, že informace o kriminalitě by důvěru v policii podryla. A když bude každému jasné, že o takových věcech je lepší mlčet, tak to důvěru ve státní orgány zvýší. Podobné předsudky se ovšem vyskytují i dnes.

Společenské zkušenosti s cenzurou byly před rokem 1989 docela bohaté. Závěr je ten, že cenzura systémovou důvěru ničí. Samozřejmě že se občas nějakému lokálnímu pohlavárovi díky ní podaří něco zatlouct, na to je dobrá. Ale lidi si tajnůstkářství dobře uvědomují a celkový dopad na důvěru je z dlouhodobého hlediska výrazně negativní. Proto je v postkomunistických zemích tak málo cenzury - ne že by tu nebyli grázlové, co se snaží lidi obrat, ale každý grázl chápe, že účinek cenzury na důvěru lidí by byl přesně opačný, než potřebují. Že by soudruzi z Bruselu a Silicon Valley byli tak hloupí, aby k této zkušenosti ještě nedospěli?

V této souvislosti je jistě zajímavé, že Facebook začal cenzurovat protiočkovací příspěvky v červenci 2019. Chápete to? Facebook začal vytvářet protiočkovací psychózu zhruba ve stejné době, kdy po světě běhal první nakažený covidem. Náhoda?

pondělí 9. listopadu 2020

Rudý říjen

Poslední dny jsem zhltnul tuny příspěvků na téma amerických voleb a politiky obecně. Ve všech českých komentářích mi chybí důležitá souvislost, kterou jsem s překvapením vypozoroval ve společnosti Sun Microsystems, kde jsem pracoval v letech 2006 - 2009. Je to docela důležité pro to, co očekávat od následujících 4 let vlády Bidena/Harrisové.

Předeslal bych, že každý zasloužilý zaměstnanec Sunu, této megakorporace s ústředím v Silicon Valley, by se rozhodně bránil označení americká společnost. Neodlišovat obyvatele pupku světa od polodivochů z Oaklandu až někde za mostem, to by vám jakožto cizinci z daleka snad i prominuli. Ale házet je do jednoho pytle s mastodonty z východního pobřeží, kteří jsou pomalu neodlišitelní od nějakých Evropanů? To je pro avantgardu světového technicko-společenského vývoje přímo urážka.

U lidí z Kalifornie mě překvapila jejich fascinace marxismem-leninismem. Například propagační firemní akci Sunu marketingoví mágové ze Silicon Valey pojmenovali Red October (Rudý říjen, tj. VŘSR). Při tom nešlo o žádné popravy, podstatou bylo uvolnění softwaru jako open-source. Proč tuto veselou propagační akci hýřící vtipem a tvořivostí zaměřenou celsvětově na jednoznačně bohatší lidi radši nepojmenvali Rape of Nanking nebo Chimneys of Auschwitz, ale nechali se inspirovat zrovna Marxem a Leninem? Pro nás je docela překvapivé, že se někdo sám hlásí k tak tragické ideologii.

Proč to tak je, o tom se dá dlouho spekulovat. Je fakt, že Silicon Valley, jakožto celá oblast San Franciska, je historicky silně hipícká. Jejich znalosti marxismu jsou stejně chabé jako u lidí ze západu obecně - zkoušku z Historie mezinárodního dělnického hnutí na matfzyu by z nich bez dalšího studia neudělal nikdo. U Američanů se také často obejvují negace oficiální státní ideologie a rituálů. Například školní vyučování na základních školách začíná každé ráno přísahou vlajce USA, což předvídatelně mezi mladými lidmi vede k velké popularitě převráceného rituálu pálení vlajky USA. Podobně je možné oficiální studenoválečný antikomunismus negovat hlášením se k marxismu. Také marxismus vylepšili - vykořisťovanou dělnickou třídu nahradili vykořisťovanými černochy a muslimy, takže místo diktatury proletariátu hlásají klečení před černochy a podvolení se islámu. V neposlední řadě se prostě američané považují za tak děsně chytré, že zkušenosti ostatních národů se jich prostě netýkají. Kdo ví.

V americké politice létají běžně nejhorší nadávky. Kdyby člověk soudil jen podle tisku, byl by to tam samý Hitler a Stalin a rasista, při tom ani autorovi toho kterého článku není evidentně jasné, jaký má takové přirování smysl. Prostě jako když řekneme, že je někdo vůl jen proto, že jede příliš rychle. Ještě tak kdyby jel moc pomalu, to by se snad nějaká analogie s volem dala najít. Ale obecně takové nadávky a urážky nemají žádný obsah. Je to prostě jen projev emocí, který realitu spíš zatemní než popíše.

Marxismus je ale jiný případ. Tato pomýlená ideologie má ve všech vrstvách americké společnosti své obdivovatele a následovníky. I kdyby nebylo jasné, poč to tak je, je to realita. Není v tom žádná nadsázka.